poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Prezes PBS w Ciechanowie zrezygnował

msd | 07 grudnia 2021
Po pięciu latach kierowania Polskim Bankiem Spółdzielczym Andrzej Kopeć złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa i członka zarządu.

Rezygnacja weszła w życie 6 grudnia, a jako jej przyczyny wskazano na względy osobiste.

Andrzej Kopeć kierował PBS w Ciechanowie od października 2016 r., zaczynając nietypowo, bo od konieczności zmierzenia się nagłym odpływem depozytów (w zatrzymaniu „runu na bank” pomogła werbalna interwencja NBP, BFG i KNF).

„Rada nadzorcza banku podejmie niezwłoczne działania w celu wyłonienia kandydata do pełnienia funkcji prezesa zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” – przekazano w komunikacie podpisanym przez dwóch członków zarządu banku.

Ciechanowski bank od lat realizuje program naprawczy. Wprawdzie udało mu się zażegnać kapitałowe problemy (przez moment PBS miał ujemne współczynniki wypłacalności), ale nadal nierozwiązana pozostaje kwestia krytycznie niskiej jakości jego portfela kredytowego (wskaźnik NPL sięga 40 proc.).

W banku działa ustanowiony przez KNF kurator. Niedawno instytucja zapowiedziała natomiast zamiar przeprowadzenia przeglądu opcji strategicznych, którego celem miałaby być poprawa jakości aktywów.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji ciechanowskiego banku z terminami spłaty w 2024 i 2027 r. Dłuższe z nich kwotowane są na 68/75 proc. nominału (bid/ask), co oznacza około 14,1/12 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst