sobota, 02 lipca 2022

Newsroom

Prokurator rozszerzył zarzuty wobec Leszka Czarneckiego ws. GetBacku

msd | 06 grudnia 2021
Prokuratura Regionalna w Warszawie uzupełniła stawiane biznesmenowi zarzuty, a także wydała postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym polegającym na zajęciu należących do niego papierów wartościowych, w tym „akcji jednego z banków”.

Uzupełnieniu podlegać miały zarzuty dotyczące między innymi oszustwa na szkodę klientów Idea Banku oraz wyrządzenia bankowi szkody w wielkich rozmiarach. 

„Aktualnie zarzucany Leszkowi Cz. czyn obejmuje 1140 pokrzywdzonych klientów banku, którzy ponieśli szkodę w łącznej wysokości ponad 227 milionów złotych oraz bank, który poniósł szkodę w wysokości ok. 9 milionów złotych” – poinformował prok. Marcin Saduś, rzecznik prasowy, Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Stawiane Leszkowi Czarneckiemu zarzuty zostały także rozszerzone o kolejne przestępstwo, które miało polegać na udaremnieniu wykonania przyszłych orzeczeń sądu w zakresie środków kompensacyjnych i uszczupleniu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Według prokuratury, biznesmen sprzedał bowiem we wrześniu 2020 r. składniki swojego majątku w postaci udziałów w jednej z polskich spółek na rzecz podmiotu z siedzibą poza granicami kraju.

„Zgodnie z postanowieniem o zmianie zarzutów udziały o wartości kilku milionów złotych zostały zbyte bez uzyskania ekwiwalentnego świadczenia ze strony nabywającej spółki” – wyjaśnił rzecznik warszawskiej prokuratury.

Obok uzupełnienia zarzutów, prokurator wydał także postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym w postaci zajęcia papierów wartościowych należących do Leszka Czarneckiego. Chodzić ma między innymi o akcje „jednego z banków” oraz „innej spółki”.

Tymczasem niecały miesiąc wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił warte ponad 200 mln zł zabezpieczenie na majątku Leszka Czarneckiego, orzekając również, że biznesmen nie posiada w śledztwie statusu podejrzanego. Prokuratura odpowiedziała oświadczeniem, w którym stwierdza, że „sąd wyszedł poza swoje kompetencje”, a wydane przez niego orzeczenie „jest pozbawione jakiegokolwiek znaczenia procesowego”.

Wcześniej sąd nie wyraził zgody na tymczasowe aresztowanie przebywającego za graniczą Leszka Czarneckiego, uniemożliwiając wystawienie za nim listu gończego.

W poniedziałek po godz. 14.45 akcje Getin Noble Banku tanieją o 7,7 proc. Z kolei na 16 serii podporządkowanego długu GNB, które znajdują się na Catalyst, handlowano na razie pięcioma. Wszystkie tanieją, od 1 do 4 pkt proc. Najdłuższe z nich – GNO0424 – wyceniono na 65 proc. nominału, tj. z ponad 28 proc. rentowności brutto. 

Leszek Czarnecki kontroluje 62,7 proc. akcji GNB, w tym 8,4 proc. w sposób bezpośredni.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo