niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Przychody Vivid Games spadły w czerwcu

msd | 10 lipca 2020
Producent gier zanotował 2,63 mln zł przychodów w czerwcu, z czego wygenerował 0,11 mln zł straty netto. Narastająco po sześciu miesiącach tego roku miał natomiast 1,96 mln zł zysku.

Skonsolidowane przychody znajdującej się w restrukturyzacji spółki spadły do 2,63 mln zł w czerwcu wobec 3,18 mln zł w maju i 3,3 mln zł w kwietniu, wynika ze wstępnych danych. Strata netto wyniosła zaś 0,11 mln zł wobec kolejno 0,58 mln zł oraz 0,42 mln zł zysku. 

Całe pierwsze półrocze Vivid Games zamknął z 14,01 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1,96 mln zł zysku netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 5,09 mln zł przychodów i 0,98 mln zł straty.

Według spółki, tegoroczna prognoza, która zakłada osiągnięcie 19,04 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 3,05 mln zł zysku netto, nie jest zagrożona.

Na początku maja Vivid Games nie spłacił obligacji o wartości 10,5 mln zł. Kilka dni później sąd otworzył wobec spółki przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym, obejmującym wyłącznie obligatariuszy.

Propozycje układowe zakładają, że producent gier spłaci obligatariuszy w 12 równych kwartalnych ratach. Vivid oczekuje uprawomocnienia się układu na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku, pod warunkiem, że żaden z obligatariuszy nie zdecyduje się na zaskarżenie treści układu. 

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje