czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Publiczna emisja Kruka z listopada debiutuje na Catalyst

msd | 28 grudnia 2018
Do południa nie zawarto żadnych transakcji wartymi 30 mln zł papierami dłużnymi serii AG1, za które windykator płaci WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży.

Debiutujące papiery KRU1123 Kruk wyemitował w ramach listopadowej publicznej oferty o wartości 30 mln zł, w której popyt wyniósł 32,85 mln zł. Obligacje mają pięcioletni okres spłaty i nie zostały zabezpieczone.

Papiery serii AG1 zostały wyemitowane w ramach wartego do 500 mln zł programu publicznych emisji, dla którego KNF zatwierdziła prospekt w połowie kwietnia tego roku. Dla Kruka była to pierwsza publiczna emisja długu od blisko dwóch lat. Wcześniej jednak, w październiku, windykator, przetestował rynek prywatną emisją na 35 mln zł.

Na rynku pierwotnym papiery KRU1123 trafiły do 374 inwestorów. Na razie żaden z nich nie rozstał się z inwestycją, ponieważ do godz. 11:40 nie zawarto żadnych transakcji. W ofertach kupna i sprzedaży debiutujące obligacje wyceniane są zaś na 99,01/100,2 proc. wartości nominalnej.

Na Catalyst notowanych jest też 18 innych serii papierów dłużnych Kruka, w tym trzy w euro. Złotowe obligacje z najdłuższymi terminami spłaty (2021-2022) wyceniane są w większości z rentownościami od 4,8 do 5,2 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje