wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Quercus przenosi obligacje GetBacku do osobnego funduszu

msd | 03 kwietnia 2018
Quercus TFI zdecydował o utworzeniu funduszu R1 FIZ, który zostanie dokapitalizowany kwotą około 86 mln zł. Nowy fundusz odkupi dług GetBacku od trzech innych funduszy zarządzanych przez to samo TFI.

Środki na utworzenie R1 FIZ pochodzić mają z kapitału Quercus TFI oraz funduszu Q1 FIZ, będącym jednym z akcjonariuszy towarzystwa. Innymi słowy, w bezprecedensowy na polskim rynku sposób postanowiono przenieść ryzyko emitenta z uczestników funduszy Quercusa na TFI nimi zarządzające oraz samych akcjonariuszy towarzystwa. Zresztą decyzja ta, jak podaje Quercus, „może wpłynąć na wysokość kwoty rekomendowanej do podziały między akcjonariuszy”.

Nowy fundusz R1 FIZ odkupi obligacje GetBacku od Quercus Ochrony Kapitału, Quercus Multistrategy FIZ oraz Quercus Absolute Return FIZ. Transakcje zawierane będą po cenie 100 proc. nominału, mimo że na giełdzie dyskonto w wycenie obligacji GetBacku dochodzi nawet do 20-30 proc. W tym przypadku cała operacja obejmie jednak wyłącznie papiery nienotowane na Catalyst, bo takie posiadają wspomniane wyżej fundusze.

Na koniec 2017 r., według najnowszego sprawozdania finansowego, trzy fundusze Qercusa posiadały 114 mln zł w obligacjach GetBacku. W pierwszym kwartale windykator wykupił część z nich, stąd zaangażowanie funduszy w dług windykatora mogło spaść – licząc po nominale – do 85 mln zł.

Najwięcej obligacji GetBacku w relacji do aktywów znajdowało się na koniec roku w funduszu Quercus Multistrategy FIZ, gdzie zainwestowane 42,5 mln zł w dług spółki stanowiło około 10,6 proc. aktywów funduszu (24 mln zł wykupiono w I kw.).

Nominalnie najwyższą wartość miały natomiast obligacje GetBacku w funduszu Quercus Ochrony Kapitału wydzielonym w ramach Quercus Parasolowy SFIO. Na koniec grudnia była to kwota sięgająca 66,5 mln zł, co stanowiło 2,9 proc. aktywów (w I kw. wykupiono 5 mln zł).

Papiery dłużne GetBacku znajdujące się w portfelach funduszy Quercusa oprocentowane są do 9 proc. rocznie.

Tymczasem na Catalyst notowanych jest 27 serii obligacji windykatora. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2020-2021, pochodzą z emisji publicznych. Najpłynniejsze papiery GBK0520 wyceniane są we wtorek rano na 77,5 proc. nominału, co oznacza 19,3 proc. rentowności brutto (wobec nawet 24,4 proc. przed weekendem).

Najkrótsze obligacje GBK0518 wyceniane są natomiast na 95,21 proc., co przy tak krótkim terminie do wykupu oznacza prawie 47,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje