środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

R.Power wyemituje obligacje na 120 mln zł

msd | 29 sierpnia 2022
Deweloper farm fotowoltaicznych zamierza uplasować pięcioletni zielony dług, który nie trafi do obrotu na Catalyst.

Podobnie, jak w przypadku pięciu poprzednich emisji, R.Power zapłaci WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc., a na zabezpieczenie długu ustanowiony zostanie szereg poręczeń, zastawów i oświadczeń o poddaniu się egzekucji. Wykup papierów przypadnie jednak na 2 czerwca 2027 r., czyli dokładnie rok po terminie spłaty wszystkich poprzednich emisji. 

„Cel emisji obligacji to między innymi rozwój i rozbudowa przez podmioty z grupy kapitałowej emitenta farm fotowoltaicznych na terenie Polski o łącznej mocy nie niższej niż 390 MWp (…)” – podano w komunikacie R.Power.

Jak wskazano, do emisji dojdzie 2 września, a spółka jest już po podpisaniu warunków emisji, co najpewniej oznacza, że jest już ona po słowie z inwestorami (lub jednym inwestorem).

Miesiąc temu R.Power pozyskało 80 mln zł z emisji obligacji, którą objął Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Po uplasowaniu szóstej serii obligacji (trzeciej w tym roku) łączne zadłużenie R.Power z tytułu zielonego długu sięgnie 450 mln zł wobec 1 mld zł, na które pozwala aktualny program emisji. 

Nowe papiery nie trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są obecnie trzy inne serie długu R.Power. Do handlu dochodzi tylko w przypadku jednej z nich – RPO0626, wycenianej na 100 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst