poniedziałek, 25 marca 2019

Newsroom

Rekordowe nakłady i spłaty Kruka

msd | 10 stycznia 2019
Windykator zwiększył nakłady na wierzytelności o 43 proc. r/r do 1,39 mld zł w 2018 r. Spłaty od dłużników wzrosły zaś o 15 proc. do 1,58 mld zł i szczególnie mocne były w IV kwartale.

Na rekordowy poziom inwestycji miały złożyć się między innymi wyższe od oczekiwanych nakłady poniesione na krajowym rynku. Z 1,39 mld zł zainwestowanych środków 45 proc. wydatkowano bowiem w Polsce. Druga była Hiszpania (22 proc.), a za nią kolejno Włochy (19 proc.) oraz Rumunia (11 proc.)

- Za nami dobry rok, co podkreślają historycznie najwyższe spłaty i nakłady. Po stronie spłat w dalszym ciągu korzystamy z rosnącej efektywności operacyjnej i korzystnej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności w Polsce i w Rumunii. Rekordowy poziom inwestycji to efekt dobrego i zdywersyfikowanego dostępu do finansowania, który ciągle rozwijamy. To może być nasza istotna przewaga konkurencyjna także w kolejnych kwartałach - mówi Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Pomimo znacznego wzrostu nakładów nominał kupionych w ubiegłym roku spadł blisko o połowę, z 16,4 mld zł w 2017 r. do niecałych 8,9 mld zł w 2017 r. Nie przesądza to jednak o cenach na rynku, które po defaulcie GetBacku mają akurat nieco spadać, a raczej o jakości nabywanych pakietów.

Kruk w całym 2018 roku nabył ponad milion spraw. Średnia cena za portfel na poziomie grupy wyniosła 16 proc. Istotna część nakładów pochodziła z rynku polskiego, gdzie Kruk nabywał sprawy o wyższej jakości – tłumaczy spółka.

W samym IV kwartale Kruk zainwestował 341 mln zł wobec 647 mln zł kwartał wcześniej i 210 mln zł przed rokiem. Spłaty sięgnęły natomiast 432 mln zł (odpowiednio 381 mln zł i 375 mln zł), co także było wynikiem rekordowym.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Najdłuższe złotowe papiery, wygasające w latach 2022-2023, notowane są z rentownościami do 5,17 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bankowe finansowanie Bestu jednak niższe

  22 marca 2019
  W październiku ubiegłego roku Best informował o warunkowym zwiększeniu kwoty dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł. Umowa nie weszła jednak w życie. Być może wejdzie teraz, ale z niższym limitem.
  czytaj więcej
 • CDRL wrócił na Catalyst

  22 marca 2019
  Producent ubrań dla dzieci pod marką Coccodrillo wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 8,9 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc.
  czytaj więcej
 • Październikowe emisje Pekao trafiły na Catalyst

  10 stycznia 2019
  Bank wprowadził do giełdowego obrotu 10- i 15-letnie podporządkowane papiery dłużne warte kolejno 550 mln zł oraz 200 mln zł.
  czytaj więcej
 • Comp dodatkowo zabezpieczył obligacje

  10 stycznia 2019
  Technologiczna spółka ustanowiła dodatkowe zabezpieczenie papierów dłużnych w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli.
  czytaj więcej

Emisje