piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Rekordowe nakłady i spłaty Kruka

msd | 10 stycznia 2019
Windykator zwiększył nakłady na wierzytelności o 43 proc. r/r do 1,39 mld zł w 2018 r. Spłaty od dłużników wzrosły zaś o 15 proc. do 1,58 mld zł i szczególnie mocne były w IV kwartale.

Na rekordowy poziom inwestycji miały złożyć się między innymi wyższe od oczekiwanych nakłady poniesione na krajowym rynku. Z 1,39 mld zł zainwestowanych środków 45 proc. wydatkowano bowiem w Polsce. Druga była Hiszpania (22 proc.), a za nią kolejno Włochy (19 proc.) oraz Rumunia (11 proc.)

- Za nami dobry rok, co podkreślają historycznie najwyższe spłaty i nakłady. Po stronie spłat w dalszym ciągu korzystamy z rosnącej efektywności operacyjnej i korzystnej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności w Polsce i w Rumunii. Rekordowy poziom inwestycji to efekt dobrego i zdywersyfikowanego dostępu do finansowania, który ciągle rozwijamy. To może być nasza istotna przewaga konkurencyjna także w kolejnych kwartałach - mówi Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Pomimo znacznego wzrostu nakładów nominał kupionych w ubiegłym roku spadł blisko o połowę, z 16,4 mld zł w 2017 r. do niecałych 8,9 mld zł w 2017 r. Nie przesądza to jednak o cenach na rynku, które po defaulcie GetBacku mają akurat nieco spadać, a raczej o jakości nabywanych pakietów.

Kruk w całym 2018 roku nabył ponad milion spraw. Średnia cena za portfel na poziomie grupy wyniosła 16 proc. Istotna część nakładów pochodziła z rynku polskiego, gdzie Kruk nabywał sprawy o wyższej jakości – tłumaczy spółka.

W samym IV kwartale Kruk zainwestował 341 mln zł wobec 647 mln zł kwartał wcześniej i 210 mln zł przed rokiem. Spłaty sięgnęły natomiast 432 mln zł (odpowiednio 381 mln zł i 375 mln zł), co także było wynikiem rekordowym.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Najdłuższe złotowe papiery, wygasające w latach 2022-2023, notowane są z rentownościami do 5,17 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

  22 sierpnia 2019
  Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej

Emisje