niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Rentier FIZ rezygnuje z kwietniowo-majowej oferty publicznej

msd | 26 kwietnia 2021
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ zrezygnował z emisji nowej serii certyfikatów inwestycyjnych, która miała ruszyć w najbliższy wtorek.

To druga z rzędu publiczna oferta Rentiera, z której przeprowadzenia zrezygnowano. Fundusz nadal zachowuje jednak prawo do 10 kolejnych emisji, na co pozwala mu obecny prospekt emisyjny. Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu aktualizującego, najbliższa oferta miałaby ruszyć 27 maja i potrwać do 10 czerwca.

W marcu tego roku, po ponad dwóch latach od złożenia wniosku, KNF zatwierdziła funduszowi prospekt, który pozwala przeprowadzić do 12 publicznych ofert. Każda z emisji ma obejmować od 5 tys. do 2,5 mln nowych certyfikatów inwestycyjnych (starsze serie CI wyceniane są na 105,58 zł za sztukę). 

FDK Rentier FIZ prowadzi działalność inwestycyjną od lipca 2016 r. Fundusz specjalizuje się w lokowaniu środków w obligacje przedsiębiorstw, między innymi w formule private debt. W jego portfelu znajdziemy więc także i dług z dwucyfrowymi kuponami, niekiedy sięgającymi 14-18 proc. rocznie.

Na koniec ubiegłego roku aktywa funduszu wyceniane były na 73,2 mln zł. Od początku tego roku osiągnął on 1,31 proc. stopy zwrotu. Natomiast w ostatnich 12 i 36 miesiącach – wg serwisu Analiz Online – dał zarobić inwestorom kolejno 4,88 proc. oraz 12,73 proc. po uwzględnieniu wypłaconych dywidend.

Funduszem Rentier FIZ zarządza CVI Dom Maklerski na zlecenie Noble Funds TFI. Nawiasem mówiąc, marcowa decyzja KNF o zatwierdzeniu prospektu funduszu po ponad dwóch latach może rzucać pewne światło na wyniki prowadzonego przez nadzorcę od 2018 r. postępowania administracyjnego wobec Noble Funds TFI w sprawie funduszy wierzytelności utworzonych we współpracy z GetBackiem.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje