wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Resort finansów broni się przed podniesieniem oprocentowania obligacji detalicznych

msd | 25 listopada 2021
Pomimo rosnącej inflacji, stóp procentowych i rentowności długu na rynku hurtowym, minister finansów nadal utrzymuje ofertę obligacji oszczędnościowych na niezmienionym poziomie.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, grudniowa oferta detalicznych papierów skarbu państwa niczym nie będzie się różnić od tej z listopada, czy i 18 poprzednich miesięcy. Stałokuponowe trzymiesięczne i dwuletnie obligacje nadal więc będą oprocentowane kolejno na 0,5 proc. oraz 1 proc. w skali roku. W przypadku papierów będzie to 1,1 proc. rocznie w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, a w kolejnych okresach wysokość kuponów uzależniona będzie od stawki WIBOR 6M.

W przypadku cztero- i dziesięcioletnich obligacji indeksowanych do inflacji pierwsze roczne kupony równe będzie odpowiednio 1,3 proc. oraz 1,7 proc. Później oprocentowanie będzie stanowić sumę GUS-owskiego wskaźnika inflacji oraz marży, która wyniesie 0,75 pkt proc. dla papierów czteroletnich i 1,0 pkt proc. dla dziesięciolatek.

Bez zmian pozostają też kuponu dla sześcio- i dwunastoletnich obligacji rodzinnych, w które inwestować mogą tylko beneficjenci programu Rodzina 500+. W pierwszym roku dług ten oprocentowany będzie kolejno na 1,5 i 2 proc., później zaś kupon będzie sumą CPI i 1,25 lub 1,50 pkt proc. marży.

– Nasze obligacje oszczędnościowe to dobra alternatywa wobec aktualnie dostępnej na rynku oferty depozytów – powiedział cytowany w komunikacie Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Tymczasem od października RPP zwiększyła stopę referencyjną z 0,1 proc. do 1,25 proc. obecnie. Stawka WIBOR 3M wzrosła o 1,47 pkt proc. do 1,72 proc., a rynek spodziewa się dalszego jej wzrostu, nawet powyżej 3 proc. w kolejnych miesiącach. Natomiast rentowność dwu- i pięcioletnich papierów skarbowych na rynku hurtowym wzrosła o około 2 pkt proc., kolejno do 3,06 i 3,54 proc.

Po dziesięciu miesiącach tego roku łączna sprzedaż obligacji skarbowych sięgała 36,2 mld zł, z czego 18,8 mld zł przypadało na (prawdopodobnie wielokrotnie rolowane) papiery trzymiesięczne, a za kolejne 12 mld zł odpowiadały antyinflacyjne czterolatki.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje