czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

RMF FM: Prokuratura zabezpieczyła majątek Leszka Czarneckiego

msd | 15 października 2020
Prokuratura zabezpieczyła znaczny majątek Leszka Czarneckiego w śledztwie dotyczącym afery GetBack – poinformował rmf24.pl.

Jak podano, chodzić ma o „niebagatelną” kwotę, choć wciąż niższą od tej, która pojawia się w zarzutach stawianych biznesmenowi. Rodzaju zabezpieczonego mienia także nie ujawniono.

Ponad trzy tygodnie temu Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, potwierdził informacje, że Prokuratura Regionalna w Warszawie złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Leszka Czarneckiego, który jest podejrzany między innymi o popełnienie oszustw na kwotę ponad 130 mln zł wobec klientów Idea Banku, którzy kupili obligacje GetBacku. Za biznesmenem może zostać wystawiony list gończy, jeśli sąd przychyli się do wniosku o tymczasowy areszt.

Niedługo po ujawnieniu informacji na temat czynności prokuratury Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie zawieszenia Leszka Czarneckiego w czynnościach członka rad nadzorczych Getin Noble Banku oraz Idea Banku. Nadzorca skierował też wniosek do walnych zgromadzeń obu banków o odwołanie głównego akcjonariusza z rad nadzorczych. NWZ Getin Noble Banku w tej sprawie odbędzie się 29 października. W Idea Banku zaplanowano je zaś na 28 października.

Na Catalyst notowane są 22 serie podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku. Trzy serie z terminami wykupu w listopadzie i grudniu tego roku wyceniane są przez sprzedających w okolicach 99-99,4 proc. nominału. Natomiast nieco dłuższe papiery, wygasające od lutego do kwietnia przyszłego roku, notowane są między 93,8 a 95 proc. 

Lada dzień mija termin, w którym Idea Bank musi złożyć do KNF nowy plan naprawy, ponieważ poprzedni został odrzucony przez nadzorcę w lipcu. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo