czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Robyg podnosi marżę w nowej emisji

msd | 25 czerwca 2018
Deweloper chce wyemitować pięcioletnie obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 2,85 pkt proc. W marcu spółka oferowała o 0,15 pkt proc. mniej przy także pięcioletnim okresie spłaty.

Nowa oferta warta jest 100 mln zł i zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, ale bez prospektu, stąd spodziewana wartość minimalnego zapisu to co najmniej równowartość 100 tys. euro. 

Papiery zostaną uplasowane w ramach programu emisji do 400 mln zł, z którego Robyg w marcu pozyskał 300 mln zł oferując niższą marżę.

Wyemitowane w marcu papiery ROB0323 na Catalyst notowane są od 100,3 do 100,7 proc. nominału. W ostatniej transakcji wyceniono je właśnie na 100,7 proc., co oznacza 4,27 proc. rentowności brutto lub 2,51 pkt proc. realnej marży.

Na Catalyst notowane są też trzy starsze emisje Robygu, w tym jedna zapadająca w październiku tego roku (58,5 mln zł). Od kilku miesięcy deweloper porządkuje strukturę obligacyjnego zadłużenia, do czego skłoniły go nie tyle terminy zapadalności, co przejęcie i wycofanie akcji spółki z GPW. Delisting Robygu stanowił naruszenie warunków większości serii obligacji. Dotychczas spółka otrzymała jedno wezwanie do wykupu długu (na 8 mln zł od Aegon OFE). Pozostałe zrealizowane przedterminowe wykupy, jak wynika z publikowanych komunikatów, były inicjatywą spółki. 

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje