środa, 25 kwietnia 2018

Newsroom

Robyg zamknął emisję i skupił część starszych obligacji

msd | 30 marca 2018
Deweloper pozyskał 300 mln zł z oferty publicznej, ale przeznaczonej dla inwestorów instytucjonalnych. Równocześnie na Catalyst skupił też dług o wartości nominalnej 28,95 mln zł.

Za nowe pięcioletnie niezabezpieczone papiery Robyg będzie płacił 2,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Dotychczas spółka tylko raz uplasowała pięcioletni dług, w 2016 r. przy 2,9 pkt proc. marży.

Ofertę, której początkowo rozważana wartość wynosiła 200 mln zł, przeprowadzono w ramach programu do 400 mln zł.

W czwartek Robyg nabył na rynku wtórnym w celu umorzenia cześć papierów pochodzących ze starszych emisji. Deweloper skupił 25,85 mln zł nominału z wartych dotychczas 100 mln zł obligacji serii S (ROB0721), a także 3,1 mln zł z wartej 60 mln zł serii P (ROB1019). Druga z nich ma zostać przedterminowo wykupiona 28 kwietnia. Będzie to zresztą kolejny już ostatnimi czasy przedterminowy wykup Robygu. W lutym spółka spłaciła bowiem przed czasem dwie serie, warte łącznie 46 mln zł. Terminowo wykupiła też papiery na 38,9 mln zł.

Porządkowanie obligacyjnego zadłużenia dewelopera prawdopodobnie ma swoje źródło w przejęciu spółki przez nowego inwestora, spółkę zależną od Goldman Sachs. Oprócz klasycznego refinansowania na dłuższy termin i po niższym koszcie Robyg rozwiązuje jeszcze jedną kwestię. Jak wskazywaliśmy, wycofanie akcji dewelopera z GPW oznaczałoby naruszenie warunków emisji starszych serii obligacji, w interesie spółki i jej inwestora jest więc pozbycie się tego ryzyka, nawet jeśli jest tylko czysto teoretyczne.

Podczas czwartkowego NWZA nowy akcjonariusz Robygu postanowił o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz wycofaniu ich z obrotu.

Spółka zamierza natomiast pozostać na Catalyst, gdzie obecnie w obrocie znajduje się pięć serii jej obligacji. Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

 • Robyg przedterminowo wykupi następne obligacje

  24 kwietnia 2018
  Wcześniejszą spłatę wartych 7,04 mln zł papierów serii R deweloper zaplanował na 25 maja. Za przedterminowy wykup obligatariusze otrzymają 0,6 proc. premii.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Robyg kontynuuje refinansowanie

  04 kwietnia 2018
  Spółka nabyła w celu umorzenia obligacje o łącznej wartości nominalnej 59,7 mln zł. Skupowi, w mniejszym lub większym stopniu, podlegała każda z pięciu notowanych na Catalyst emisji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje