czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Ronson chce wypłacić dywidendę

msd | 11 lipca 2018
Zarząd deweloperskiej spółki zdecydował o zarekomendowaniu radzie nadzorczej i NWZ wypłatę 9,8 mln zł dywidendy.

Do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki miałoby dojść na początku października. Wcześniej niezbędna będzie zgoda rady nadzorczej i NWZ, choć te wydają się formalnością. 

Zarząd spółki jest zdania, że sytuacja płynnościowa spółki jest wystarczająca do tego aby umożliwić podział zysku – poinformowano w komunikacie Ronsona.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała o zaktualizowaniu polityki dywidendy, która zakłada, że na wypłatę dla akcjonariuszy trafiać będzie co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, jednak nie mniej niż 9,8 mln zł. W 2017 r. skonsolidowany zysk netto Ronsona wyniósł 11,3 mln zł, w tym 9,5 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Na koniec I kwartału deweloperska grupa posiadała 76,7 mln zł gotówki, która pokrywała 77 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań skorygowanych o przedpłaty od klientów. Dług netto wart był 126,8 mln zł i stanowił 0,37x kapitałów własnych. Później jednak Ronson wypuścił obligacje na 50 mln zł i spłacił papiery na 22,2 mln zł. Deweloper zdecydował się też na odkupienie flagowego projektu Nova Królikarnia od Global City Holdings, byłego akcjonariusza. Wartość umowy to 83,8 mln zł, z czego 23,8 mln zł opłacono w kwietniu, a pozostałe 60 mln zł rozłożono na płatności ratalne w okresie kolejnego roku. Ronsonowi przysługują też opcje zakupu kolejnych etapów inwestycji, co także wiązać się może z przyszłymi wydatkami.

W II kwartale deweloper zakontraktował 232 mieszkania (już z uwzględnieniem Novej Królikarni) wobec 180 lokali przed rokiem. W całym I półroczu zakontraktowano 436 umów wobec 439 rok wcześniej. 

Na Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Ronsona z terminami spłaty od grudnia tego roku (15 mln zł) do maja 2022 r. Wyceny długu dewelopera pozostają w okolicach nominału, aczkolwiek płynność znajduje się na niskim poziomie.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje