piątek, 26 maja 2017

Newsroom

Rośnie zadłużenie Everestu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 17 marca 2017
Ubiegły rok firma pożyczkowa zakończyła ze 177,3 mln zł zobowiązań ogółem oraz 152,8 mln zł zadłużenia finansowego netto. To wartości wyższe niż dotychczas, aczkolwiek nie budzące większych zastrzeżeń w zestawieniu z posiadanymi kapitałami czy wynikami operacyjnymi.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Grupa XSystem ponownie bez gotówki

  25 maja 2017
  Niedawny debiutant z rynku Catalyst zakończył miniony kwartał z 20 tys. zł środków pieniężnych, z czego 16 tys. zł miało ograniczoną możliwość dysponowania. Grupa podwoiła stratę na sprzedaży i znacznie zmniejszyła należności, przez co wykazuje też niską płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Erbudu mniej coraz

  25 maja 2017
  Na koniec marca aktywa grupy wynosiły 841,3 mln zł wobec 947,3 mln zł w grudniu. Ubytek ponad 100 mln zł można tłumaczyć sezonowością i wypłatą dywidendy, ale zjawisko wykracza poza jeden kwartał.
  czytaj więcej
 • Ghelamco skupiło własne obligacje warte 16,9 mln zł

  17 marca 2017
  Deweloper nabywał serie wygasające od stycznia 2018 r. do maja 2019 r. Transakcje zrealizowano w ramach nowej oferty publicznej, kierowanej do profesjonalnych inwestorów.
  czytaj więcej
 • Zarząd Brastera chce emisji obligacji zamiennych na akcje

  16 marca 2017
  Czterech akcjonariuszy, w tym trzech członków zarządu, chce by podczas najbliższego WZA podjęta została uchwała w spawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje nowej serii.
  czytaj więcej

Emisje