czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

RPP podniosła stopy procentowe o 50 pb.

msd | 04 stycznia 2022
Zgodnie z oczekiwaniami, na wtorkowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę referencyjną z 1,75 proc. do 2,25 proc.

Wliczając wtorkową decyzję, od początku października Rada podniosła główną stopę procentową o 2,15 pkt proc. Na tym prawdopodobnie nie koniec. Według ekonomistów PKO BP, RPP podniesie stopę referencyjną do co najmniej 3,5 proc. Ich koledzy z Banku Pekao oczekują zaś wzrostu o ponad 1 pkt proc. z obecnego poziomu. 

Przed wtorkową decyzją Rady trzymiesięczny WIBOR „wyprzedzał” stopę referencyjną o ponad 0,8 pkt proc., podczas gdy przed pierwszą podwyżką z października ubiegłego roku było to niecałe 0,2 pkt proc. i teoretycznie do tego poziomu na nowo mógłby się zawęzić rynek na zakończenie trwającego aktualnie cyklu. Póki co, podobnie jak w grudniu, środowa reakcja notowań WIBOR-u na podwyżkę stóp może być więc już o wiele łagodniejsza niż przy decyzjach RPP z października i listopada.

Tymczasem notowania kontraktów FRA wyceniają, że za trzy miesiące stawka WIBOR 3M sięgnie około 4,12 proc., by kolejne trzy miesiące później wyznaczyć szczyt na poziomie 4,34 proc., co może sugerować, że rynek terminowy oczekuje zakończenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej dopiero przy około 4-proc. stopie referencyjnej.

Z jednej strony oznacza to dalszy wzrost kosztów finansowych po stronie przedsiębiorstw, z drugiej zaś jeszcze wyższe kupony dla obligatariuszy, coraz częściej przekraczające 7-8 proc. rocznie w przypadku uznanych emitentów, a niekiedy i 9-10 proc. w skali roku od spółek oferujących wyższe ryzyko kredytowe.

Aktualnie na Catalyst znajdują się 233 serie złotowego długu o łącznej wartości 38 mld zł, z czego 199 z nich to papiery zmiennokuponowe (85 proc. udziału w rynku), w sumie warte 36,8 mld zł (97 proc. udziału). 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst