wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

RPP przyspiesza pożegnanie z dwucyfrowymi kuponami

msd | 08 września 2023
W wyniku gwałtownego cięcia stóp procentowych przez RPP trzy- i sześciomiesięczne stawki WIBOR spadły w czwartek po 53 pkt bazowe, lądując poniżej WIRON-u o analogicznych tenorach.

Chociaż WIBOR osuwał się od dwóch miesięcy, dyskontując pierwszą obniżkę stóp procentowych po wakacjach, to nie w tym stopniu, by w jakikolwiek sposób wyprzedzić środową decyzję RPP o obniżce stopy referencyjnej z 6,75 proc. do 6,0 proc. Już w czwartek trzy- i sześciomiesięczne stopy WIBOR spadły więc po 53 pkt bazowe, kolejno do 6,07 proc. oraz 5,87 proc. I tylko ten jeden ruch oznacza, że od notowanych na Catalyst zmiennokuponowych korporatów o wartości 40,5 mld zł firmy wypłacą o 215 mln zł mniej odsetek w skali roku. A przecież WIBOR powoli spadał też wcześniej i nie wykluczone, że będzie także wyceniał kolejne obniżki, więc faktyczne oszczędności przedsiębiorstw na kosztach finansowych będą głębsze, choć i bardziej rozłożone w czasie ze względu na różne terminy rozpoczęcia kolejnych okresów odsetkowych.

Już teraz natomiast trzy- i sześciomiesięczne WIBOR-y spadły poniżej stawek WIRON o analogicznych tenorach (różnica to odpowiednio 9 i 17 pkt bazowych), podając w wątpliwość zapowiedzi rządzących o tym, że nowa stawka będzie niższa, a więc i korzystniejsza dla kredytobiorców. Tym bardziej, że tranzycja istniejących umów (m.in. kredytów i obligacji) zakłada też konieczność doliczenia do nowego wskaźnika nie tylko dotychczasowej marży, ale i tzw. spreadu wyrównującego, szacowanego na około 50 pkt bazowych.

Tak czy inaczej, sam spadek WIBOR-u poniżej WIRON-u to wyłącznie kwestia konstrukcji obu wskaźników. Pierwszy – lepiej lub gorzej – stara się antycypować wysokość stóp procentowych w przyszłości, drugi zaś uwzględnia transakcje zawierane w ostatnich miesiącach (np. trzech, czy sześciu) pomiędzy bankami, pozostałymi instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Nie ma więc tu specjalnie miejsca na przewidywanie przyszłości.

Tymczasem rynek oczekuje dalszego wyraźnego spadku stóp WIBOR. Według wycen z kontraktów terminowych, za trzy i sześć miesięcy WIBOR 3M spadnie odpowiednio do około 4,8 i 4,2 proc. Z kolei w przypadku stawki WIBOR 6M będzie to około 4,6 i 4,0 proc. I jeśli zaufać rynkowym przewidywaniom, przed nami więc dalszy spadek dostępu do papierów przedsiębiorstw z dwucyfrowymi kuponami. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że rynek terminowy ma tendencję do przesadzonych reakcji. Z drugiej strony, RPP też nie grzeszy pragmatyzmem, a tymczasem wszelkie oczekiwania rynkowe na ogół budowane są w oparciu o założenie racjonalnych zachowań Rady.

Na Catalyst notowane są złotowe obligacje korporacyjne o wartości 43,3 mld zł, w tym 93,5 proc. tego zadłużenia opiera się o stawki WIBOR, najczęściej te z sześciomiesięcznym tenorem.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst