poniedziałek, 01 czerwca 2020

Newsroom

Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne Brastera

msd | 04 maja 2020
Warszawski sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec telemedycznej spółki, której obligacje stały się wymagalne na początku marca.

W ramach przyspieszonego postepowania układowego Brastera na sędziego-komisarza wyznaczono Piotra Bartosiewicza, a nadzorcą sądowym wybrano spółkę KGS Restrukturyzacje. 

„Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Sądowa restrukturyzacja Braster jest następnym etapem działań naprawczych, nakierowanych na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, w tym w jego obszarze finansowym” – podał Braster.

Spółka zapowiada sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności we współpracy z nadzorcą sądowym. Nie informuje na razie o wstępnych propozycjach dla wierzycieli, mimo że powinny się one znaleźć we wniosku o otwarcie restrukturyzacji.

Jak przekonuje Braster, otwarcie restrukturyzacji „nie wpływa negatywnie na bieżącą działalność operacyjną spółki, która będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach.”

„Spółka niezmiennie pozostaje na stanowisku, że postępowanie restrukturyzacyjne w sposób możliwie pełny pozwoli na zaspokojenie roszczeń ogółu jej wierzycieli. W tym zakresie jest też rozwiązaniem znacznie korzystniejszym niż alternatywna upadłość” – podano także.

O otwarciu postępowania Braster miał się na razie dowiedzieć z sądu drogą telefoniczną.

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółka złożyła pod koniec marca, cztery tygodnie po tym, jak minął termin spłaty części kapitału (0,85 mln zł) i wypłaty odsetek od wartych 9,45 mln zł obligacji serii A.

Zabezpieczeniem obligacji Brastera jest zastaw na linii produkcyjne oraz hipoteka, ale na drugim miejscu. Każde z nich wyceniane jest na 6,1 mln zł, aczkolwiek spółka przestrzegała w marcu przed próbami zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, wskazując wówczas, że proces uzyskania środków mógłby trwać co najmniej 18 miesięcy, a możliwa do uzyskania cena byłaby znacząco poniżej rynkowej.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

 • Zgromadzenie obligatariuszy Brastera bez kworum

  01 czerwca 2020
  Telemedycznej spółce nie udało się przesunąć terminu spłaty obligacji. Ale już sam fakt, że chciała to zrobić wydaje się ciekawy, jeśli wziąć pod uwagę, że od miesiąca toczy się wobec niej przyspieszone postępowanie układowe. Braster zapowiada też wejście w nowy – modny – biznes, ale nie ujawnia, skąd weźmie na to pieniądze.
  czytaj więcej
 • Braster po raz kolejny przesuwa termin zgromadzenia obligatariuszy

  11 maja 2020
  Telemedyczna spółka odwołała zaplanowane na 18 maja zgromadzenie obligatariuszy. Zwołała kolejne z zasadniczo niezmienionym projektem uchwał, mimo że otwarto wobec niej postępowanie restrukturyzacyjne.
  czytaj więcej
 • Braster zmienia zgromadzenie obligatariuszy ze stacjonarnego na zdalne

  22 kwietnia 2020
  Telemedyczna spółka, która utraciła płynność, odwołała zaplanowane na 24 kwietnia zgromadzenie obligatariuszy, aby na 18 maja zwołać kolejne, tym razem z możliwością zdalnego uczestnictwa. Przy okazji Braster wycofał się z jednej propozycji dla obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje