czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Sąd ponownie rozpatrzy wniosek o upadłość PLF

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 05 lutego 2019
Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał za zasadne zażalenie Property Lease Fund na postanowienie o zwrocie uproszczonego wniosku o upadłość.

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości spółka złożyła jeszcze w grudniu 2017 r., gdy sąd odmówił jej zatwierdzenia układu częściowego w ramach przyspieszonego postępowania układowego, a później i otwarcia postępowania sanacyjnego. O zwrocie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości PLF poinformował zaś w sierpniu ubiegłego roku. Problemem – w ocenie sądu – miały okazać się względy proceduralne, polegające na tym, że sam wniosek został złożony zbyt późno.

Spółka złożyła jednak zażalenie na postanowienie sądu, które zostało uznane za zasadne. Zaskarżone zarządzenie zostało więc uchylone, a sprawa przekazana Sądowi Rejonowemu Poznań – Stare Miasto do ponownego rozpatrzenia.

PLF ma na koncie cztery niespłacone serie obligacji, łącznie na 12,2 mln zł. Trzy z nich, warte w sumie 9,2 mln zł, obecnie spłacane są z zastawu na wierzytelnościach leasingowych, które zostały przejęte od spółki przez administratora zabezpieczenia. Dotychczas obligatariuszom wypłacono 2,16 mln zł, czyli około 23,5 proc. nominału długu, którego termin spłaty minął jeszcze w 2016 r.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje