czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Santander Bank Polska ustanowił program emisji obligacji

msd | 01 lutego 2023
Wartość programu ustalono na 5 mld zł, a emitowane w jego ramach papiery będą mogły mieć także status długu podporządkowanego lub nieuprzywilejowanego.

Na podstawie przyjętego programu Santander Bank Polska będzie mógł emitować złotowe papiery dłużne, które trafią do obrotu na GPW. Dług oferowany będzie wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.

W ramach programu bank będzie mógł emitować obligacje senioralne, podporządkowane, a także nieuprzywilejowane. Dwie ostatnie kategorie pozwalałyby zaliczyć wpływy do funduszy uzupełniających (Tier 2) lub wymogu MREL (minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji).

Bank nie ujawnia terminu pierwszej potencjalnej emisji w ramach nowego programu.

W grudniu Santander przedterminowo wykupił bankowe papiery wartościowe SPL1223 o wartości nominalnej 750 mln zł.

Na Catalyst pozostaje jedna seria podporządkowanych papierów Santandera o wartości 1 mld zł i terminie spłaty w kwietniu 2028 r. Lecz pod warunkiem otrzymania zgody z KNF w kwietniu tego roku bank będzie mógł dokonać ich przedterminowego wykupu.

Przed otwarciem środowej sesji papiery SPL0428 kwotowano na 97,31/98,5 proc. nominału (bid/ask), sięgającego po 500 tys. zł dla każdej z obligacji.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje