poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Santander Bank Polska wyemitował BPW o wartości 750 mln zł

msd | 22 grudnia 2021
Wpływy ze zrównoważonych bankowych papierów wartościowych Santandera mają trafić na finansowanie lub refinansowanie zielonych lub społecznych aktywów.

Santander Bank Polska wyemitował dwuletnie bankowe papiery wartościowe (BPW), za które zobowiązał się płacić 55 pb. marży ponad WIBOR 6M.

Warte 750 mln zł papiery będą mogły zostać zaliczone do zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), o czym bank informował w poprzednich komunikatach.

Wstępnie bank liczył na uplasowanie zrównoważonych BPW o wartości 500 mln zł, lecz ostateczna wartość emisji została zwiększona o połowę.

Bank ma 90 dni, by wprowadzić papiery do obrotu na Catalyst. Prawdopodobnie nie ma co jednak liczyć na ich wysoką płynność, choćby ze względu na sięgający 500 tys. zł nominał.

Aktualnie na Catalyst znajdziemy jedną serię podporządkowanych obligacji Santandera o wartości 1 mld zł i oprocentowaniu równym WIBOR 6M plus 1,6 pkt proc. marży. Ostateczny termin spłaty papierów to wprawdzie 2028 r., ale od kwietnia 2023 r. bankowi przysługiwać będzie też prawo do wcześniejszego wykupu. Do handlu obligacjami SPL0428 dochodzi raczej sporadycznie, także i w tym przypadku nominał ustalono bowiem na 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje