czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Santander Bank Polska wyemituje obligacje do 1,9 mld zł

msd | 14 marca 2023
Bank wyemituje dwuletnie nieuprzywilejowane papiery, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży.

Zobowiązania wynikające z wartej do 1,9 mln zł emisji będą mogły zostać zaliczone do MREL, tj. wymogu minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji.

Rozliczenie emisji zaplanowano na 30 marca, a docelowo papiery trafią do obrotu na GPW. Ich jednostkowy nominał sięgnie 500 tys. zł. 

Mimo wyższej kategorii zaspokojenia, za dwuletnie nieuprzywilejowane obligacje Santander zapłaci o 0,3 pkt proc. wyższą marżę niż za 10-letnie podporządkowanych obligacje z 2018 r. 

Na GPW podporządkowana seria SPL0428 kwotowana jest na 97,0/98,39 proc. wartości nominalnej, także ustalonej na 500 tys. zł dla każdej z obligacji. 

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje