poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

Santander BP szacuje stratę z przewalutowania hipotek na 3,5 mld zł

msd | 23 lutego 2021
Konwersja wszystkich istniejących frankowych kredytów hipotecznych na złote oznaczałaby około 3,5 mld zł straty na poziomie grupy, wynika z szacunków Santander Banku Polska.

Sporządzone przez bank oszacowanie uwzględnia propozycję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, według którego kredyty mieszkaniowe w CHF powinny zostać przewalutowane na kredyty złotowe w sposób retrospektywny, czyli tak, jakby zostały zaciągnięte w złotych, a ich koszt wyliczony zostałby według historycznej stawki WIBOR.

Na koniec 2020 r. detaliczne kredyty walutowe w CHF grupy Santander BP warte były 9,9 mld zł, tj. około 6,7 proc. całego portfela kredytowego brutto. Wobec grupy toczyło się 4,2 tys. postępowań o wartości sporu 847 mln zł (wliczając dwa pozwy zbiorowe). Utworzone przez nią rezerwy na pozwy dotyczące walutowych hipotek warte były 325 mln zł, ale dodatkowe 278 mln zł stanowiły także rezerwy portfelowe na ryzyko prawne tego typu kredytów.

Ubiegły rok grupa SBP zakończyła ze współczynnikami TCR i T1 odpowiednio na poziomie 20 proc. oraz 18 proc. wobec wymaganych 11,3 i 9,3 proc. Według naszych wyliczeń, nadwyżka kapitału ponad wymogi regulacyjne wynosiła zatem przeszło 11,5 mld zł i była ponad trzykrotnie wyższa od strat, jakie wygenerować może konwersja frankowych hipotek na kredyty złotowe.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Santandera – złotowe papiery podporządkowane SPL0428 oraz denominowany w euro dług senioralny serii SPL0921. Pierwsze z nich wyceniano w ostatniej transakcji na 101,5 proc. nominału, który sięga 500 tys. zł dla każdej obligacji. Między innymi z tego powodu do transakcji długiem Santandera dochodzi tylko sporadycznie, nie częściej niż co kilka tygodni. 

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje