wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Santander wyemituje bankowe papiery wartościowe

msd | 27 listopada 2018
Bank wypuści sześciomiesięczne bankowe papiery wartościowe serii I do kwoty 200 mln zł, która może zostać podwyższona.

Szczegółowe warunki emisji BPW nie zostały na razie upublicznione.

Emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu do 5 mld zł lub równowartości tej kwoty w euro, dolarach amerykańskich lub frankach szwajcarskich.

Oferta BPW będzie prowadzona wyłącznie na terytorium Polski. BPW mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Bank planuje przeprowadzenie emisji (…) do 31 grudnia 2018 roku – poinformował Santander Bank Polska.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Santandera – senioralne denominowane w euro z terminem spłaty we wrześniu 2021 r. i podporządkowane złotowe wygasające w kwietniu 2028 r., ale z opcją wcześniejszej spłaty w 2023 r. Do transakcji dochodzi tylko drugą z nich, ale raczej pomiędzy profesjonalnymi inwestorami, ponieważ nominał pojedynczej obligacji sięga 500 tys. zł. Aktualnie papiery SPL0428 kwotowane są na 100,0/100,5 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje