wtorek, 17 września 2019

Newsroom

Saturn TFI zapowiada odwołanie od decyzji KNF

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 23 sierpnia 2019
Saturn kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie składał właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF – poinformował Saturn TFI w oświadczeniu wydanym po cofnięciu mu zezwolenia.

W ostatni wtorek Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Saturn TFI 5 mln zł kary pieniężnej i cofnęła mu zezwolenia na prowadzenie działalności, czemu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę tej decyzji nadzorca wskazywał na szereg nieprawidłowości, których Towarzystwo miało się dopuścić w przypadku funduszy zamkniętych należących do GetBacku i przez niego serwisowanych.

Nałożona przez KNF kara wiąże się z sytuacją w sześciu sekurytyzowanych funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których pomysłodawcą oraz których portfelami sekurytyzowanych wierzytelności zarządzał GetBack S.A. w restrukturyzacji – poinformowano w oświadczeniu podpisanym przez Sławomira Kamińskiego, prezesa Saturn TFI.

Jednocześnie Saturn zapowiedział też, że „będzie podejmować wszelkie działania, aby chronić swoje dobre imię”.

Od momentu cofnięcia zezwolenia Saturnowi wszystkie fundusze, którymi zarządzało Towarzystwo, będą reprezentowane przez depozytariuszy w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące.

Jak informowaliśmy na łamach Obligacje.pl, w związku z decyzją KNF wobec Saturna sam GetBack spodziewa się dodatkowych kłopotów operacyjnych. Spółka przewiduje, że zabezpieczeni wierzyciele dłużej poczekają na pieniądze, aczkolwiek – według niej – potencjalny układ z niezabezpieczonymi obligatariuszami ma być niezagrożony.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Fundusze Lartiq domagają się 115 mln zł od GetBacku

  09 września 2019
  Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI (d. Trigon TFI) złożyły dziewięć pozwów przeciwko windykatorowi. Na razie w pięciu przypadkach sąd wydał nakaz zapłaty na łączną kwotę 64,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • GetBack przeszacuje wartość wierzytelności

  30 sierpnia 2019
  Zarządzane przez windykatora wierzytelności zostaną przeszacowane o 13,5 mln zł według stanu na koniec 2018 r. Spółka nie opublikuje na razie zapowiadanych na najbliższą sobotę zaległych sprawozdań finansowych.
  czytaj więcej
 • GetBackowi przybyło problemów po decyzji KNF wobec Saturn TFI

  22 sierpnia 2019
  Windykacyjna spółka przyznaje, że cofnięcie Saturn TFI zezwolenia na wykonywanie działalności wiązać się będzie dla niej z dodatkowymi kłopotami operacyjnymi, a zabezpieczeni wierzyciele dłużej poczekają na pieniądze. Przekonuje jednak, że długoterminowo potencjalny układ nie jest zagrożony.
  czytaj więcej
 • KNF cofnęła zezwolenie Saturn TFI za GetBack

  21 sierpnia 2019
  Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że podczas zarządzania przez Saturn TFI należącymi do GetBacku funduszami sekurytyzacyjnymi miało dochodzić do szeregu nieprawidłowości. Towarzystwo otrzymało 5 mln zł kary oraz utraciło licencję.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje