niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Saturn TFI zapowiada odwołanie od decyzji KNF

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 23 sierpnia 2019
Saturn kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie składał właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF – poinformował Saturn TFI w oświadczeniu wydanym po cofnięciu mu zezwolenia.

W ostatni wtorek Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Saturn TFI 5 mln zł kary pieniężnej i cofnęła mu zezwolenia na prowadzenie działalności, czemu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę tej decyzji nadzorca wskazywał na szereg nieprawidłowości, których Towarzystwo miało się dopuścić w przypadku funduszy zamkniętych należących do GetBacku i przez niego serwisowanych.

Nałożona przez KNF kara wiąże się z sytuacją w sześciu sekurytyzowanych funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których pomysłodawcą oraz których portfelami sekurytyzowanych wierzytelności zarządzał GetBack S.A. w restrukturyzacji – poinformowano w oświadczeniu podpisanym przez Sławomira Kamińskiego, prezesa Saturn TFI.

Jednocześnie Saturn zapowiedział też, że „będzie podejmować wszelkie działania, aby chronić swoje dobre imię”.

Od momentu cofnięcia zezwolenia Saturnowi wszystkie fundusze, którymi zarządzało Towarzystwo, będą reprezentowane przez depozytariuszy w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące.

Jak informowaliśmy na łamach Obligacje.pl, w związku z decyzją KNF wobec Saturna sam GetBack spodziewa się dodatkowych kłopotów operacyjnych. Spółka przewiduje, że zabezpieczeni wierzyciele dłużej poczekają na pieniądze, aczkolwiek – według niej – potencjalny układ z niezabezpieczonymi obligatariuszami ma być niezagrożony.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje