piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Skarb państwa obejmie obligacje Rafako

msd | 27 grudnia 2022
Wykonawca pechowego bloku elektrowni w Jaworznie wyemituje warte 100 mln zł obligacje, które w ramach pomocy na restrukturyzację obejmie skarb państwa.

Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu i Trigonem DM umowę wykonawczą do decyzji w przedmiocie udzielenia spółce pomocy na restrukturyzację. W jej ramach wyemitowane zostaną trzy serie obligacji o łącznej wartości 100 mln zł i terminach wykupu w latach 2028-2030. Emisja będzie mieć charakter prywatny i zostanie skierowana wyłącznie do skarbu państwa.

Emitowane przez Rafako papiery będą oprocentowane na stałe 5 proc. w skali roku, a odsetki od nich płatne będą dopiero w dniu wykupu. Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka zobowiązana będzie też zaproponować w przyszłości skarbowi państwa objęcie obligacji zamiennych na akcje. 

Obligacje zostaną zabezpieczone zastawem na znaku towarowym „Rafako”, a także wekslem własnym spółki i trzema siódemkami.

Rafako zajmuje się rozwiązaniami dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu. W przeszłości spółka należała do – znajdującego się obecnie w likwidacji – PBG. Aktualnie zobowiązana jest ona do realizacji układu z wierzycielami, który uprawomocnił się w 2021 r. Do tego Rafako toczy też nieustanny konflikt z Tauronem o wymagający napraw blok energetyczny w Jaworznie, dla którego było głównym wykonawcą.

Więcej wiadomości kategorii Emisje