sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Solidna pozycja inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami

msd | 17 marca 2023
W ubiegłym roku krajowi inwestorzy indywidualni odpowiadali za 40 proc. giełdowych transakcji obligacjami, wynika z najnowszego badania GPW.

Wartość zrealizowanych przez drobnych inwestorów transakcji na obligacjach wzrosła z 1,5 mld zł w 2021 r. do 6,3 mld zł w 2022 r. Tym samym, ich udział w handlu wzrósł z 26 do 40 proc., osiągając drugi najwyższy wynik w historii (w 2018 r. detaliczne obroty sięgały 41 proc.). Odbyło się to kosztem krajowych inwestorów instytucjonalnych, których udział w giełdowych obrotach papierami dłużnymi spadł z rekordowych 73 proc. w 2021 r. do 59 proc. w 2022 r.

Wśród inwestorów indywidualnych szczególnie intensywna pod względem handlu była jednak I połowa minionego roku. Zrealizowane przez nich obroty wyniosły wówczas 3,9 mld zł, by w kolejnym półroczu obniżyć się już do 2,4 mld zł. Między I a II półroczem udział detalicznego handlu spadł zatem z 42 do 38 proc., choć nadal pozostawał znacząco wyżej niż rok wcześniej (25 proc.).

Niezmiennie natomiast, wśród instytucjonalnego handlu obligacjami na Catalyst dominowali animatorzy (43,5 proc. udziału w II połowie ub.r.) oraz inne podmioty (27,3 proc.), do których GPW zalicza między innymi przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, JST, czy wreszcie KDPW. Daleko za nimi były TFI (6,5 proc.), ubezpieczyciele (1,7 proc.), czy banki (1,4 proc.). 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst