sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Spadek zysku Banku Pekao jeszcze przed rozliczeniem wakacji kredytowych

msd | 04 sierpnia 2022
Mimo dalszej poprawy dochodów odsetkowych, dodatkowe koszty regulacyjne i rezerwy mocno obniżyły zysk netto bankowej grupy w II kwartale. Niesprzyjająca sytuacja rynkowa na razie powstrzymuje Pekao przed wyjściem na rynek z emisją obligacji. Tym samym bank nie skorzysta z opcji wcześniejszej spłaty podporządkowanych papierów PEO1027.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst