niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych nadal powyżej 3 mld zł

msd | 12 marca 2021
Inwestorzy kupili w lutym detaliczne obligacje oszczędnościowe o wartości 3,04 mld zł wobec 3,16 mld zł miesiąc wcześniej i 2,29 mld zł przed rokiem.

W lutym nadal największym zainteresowaniem cieszyły się trzymiesięczne papiery, na które popyt sięgnął 1,46 mld zł. Na drugim miejscu pod względem popularności, ze sprzedażą rzędu 1 mld zł, pozostały natomiast czteroletnie obligacje, których oprocentowanie po pierwszym roku uzależnione jest od GUS-owskiego wskaźnika inflacji. 

Kolejne miejsca przypadały stałokuponowym dwulatkom (296 mln zł), 10-letnim papierom emerytalnym (232 mln zł) i obligacjom trzyletnim z kuponem opartym o WIBOR (15 mln zł). Z kolei łączna sprzedaż sześcio- i 12-letnich papierów dostępnych wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 500+ sięgnęła 21 mln zł. 

Po dwóch miesiącach skumulowana sprzedaż obligacji detalicznych to 6,2 mld zł, co już jest wynikiem lepszym od całorocznych rezultatów notowanych w latach 2007-2016. Inwestorzy są więc na drodze do pobicia zeszłorocznego rekordu sprzedaży, która sięgnęła 28,4 mld zł. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że faktyczny wzrost zadłużenia skarbu państwa z tytułu papierów detalicznych wyniósł w ubiegłym roku 14 mld zł, z czego prawie 10,2 mld zł przypadało na antyinflacyjne czterolatki. Dla porównania, raportowana przez resort finansów zeszłoroczna sprzedaż obligacji trzymiesięcznych to 10,6 mld zł, ale faktyczny wzrost zadłużenia z tego tytułu wyniósł niecałe 2,3 mld zł.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje