wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Tauron planuje emisję euroobligacji

msd | 14 czerwca 2017
Energetyczna spółka rozpoczyna spotkania z inwestorami w Europie celem uplasowania papierów dłużnych o wartości do 0,5 mld EUR.

Intencją Tauronu jest wyemitowanie obligacji o terminie spłaty od 7 do 10 lat. Ostatecznie o przeprowadzeniu emisji, jak i jej parametrach zdecydować mają warunki rynkowe.

Wielkość emisji, ostateczna cena emisyjna oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje zostaną ustalone po przeprowadzeniu, we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych, spotkań z inwestorami w Europie – poinformowano w komunikacie.

Ewentualne obligacje Tauronu trafią do obrotu, ale na giełdzie w Londynie.

Na polskiej GPW notowana jest jedna seria obligacji Tauronu w złotych. Za wyemitowane w listopadzie 2014 r. pięcioletnie papiery o wartości 1,75 mld zł spółka płaci WIBOR 6M plus 0,9 pkt proc. Obligacje te znajdują się w portfelach inwestorów instytucjonalnych i notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. 

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje