poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Tauron zredukował zadłużenie w III kwartale

msd | 15 listopada 2023
Energetyczna grupa szacuje, że udało jej się obniżyć wskaźnik dług netto/EBITDA do 1,6x z 2,0x kwartał wcześniej i 3,3x przed rokiem.

Według wstępnych szacunków, w III kwartale Tauron osiągnął niecałe 1,2 mld zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w porównaniu do 2,04 mld zł w poprzednim kwartale, a także 495 mln zł przed rokiem. Jak przekazano, wypracowany w III kwartale wynik znajdował się pod negatywnym wpływem rozpoznania rezerwy w segmencie sprzedaży, spowodowanej rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska. 

Zysk netto Taurona został oszacowany na 387 mln zł w III kwartale wobec 840 mln zł zysku kwartał wcześniej oraz 292 mln zł straty przed rokiem.

W III kwartale energetyczna grupa poniosła ponad 1,02 mld zł nakładów inwestycyjnych. Jej dług netto spadł zaś o 1,41 mld zł kw./kw. do 10,67 mld zł i stanowił on 1,6x 12-miesięcznego zysku EBITDA wobec 2,0x w poprzednim kwartale oraz 3,3x przed rokiem.

W osobnym komunikacie Tauron poinformował o obniżeniu wartości pożyczek udzielonych spółce Tauron Wytwarzanie o 788 mln zł. Operacja ta wpłynąć miała jednak wyłącznie na jednostkowe wyniki, pozostając bez znaczenia dla rezultatów całej grupy.

Pełne sprawozdanie za III kwartał Tauron zobowiązał się przekazać za tydzień, 22 listopada.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Taurona o wartości 1 mld zł i terminie spłaty przypadającym w październiku przyszłego roku. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 1,35 pkt proc., natomiast na rynku papiery kwotowane są na 100,32/101,39 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst