wtorek, 26 maja 2020

Newsroom

UKNF ostrzega przed emisjami publicznymi bez prospektu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 06 maja 2019
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomniał inwestorom indywidualnym, że publiczne oferty papierów wartościowych, które nie wymagają sporządzenia prospektu, charakteryzują się wyższym ryzykiem.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zwraca uwagę, że promowane w sposób publiczny oferty publiczne papierów wartościowych, które nie wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego są coraz częściej dokonywane przez spółki niedługo po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółki na wczesnym etapie rozwoju lub spółki, których sytuacja finansowa jest trudna – poinformował UKNF w poniedziałkowym komunikacie.

Urząd przypomniał, że obecnie oferty bezprospektowe mogą być kierowane do inwestorów indywidualnych na dwa sposoby. Po pierwsze, mogą to być emisje do 1 mln euro rocznie, które nie wymagają sporządzenia prospektu ani memorandum. W tym przypadku, jeśli emitent zamierza prowadzić akcję promocyjną, musi wyłącznie złożyć do Komisji harmonogram jej przebiegu wraz ze wskazaniem zaangażowanych w nią podmiotów oraz opisem papierów wartościowych (rodzaj, liczba i oczekiwane wpływy brutto). Po drugie zaś, UKNF przypomina też o publicznych ofertach do 2,5 mln euro rocznie, które prowadzone są na podstawie memorandum informacyjnego. W tym przypadku Komisji także zgłaszane są materiały dotyczące akcji promocyjnej (najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowym jej rozpoczęciem), ale – jak sama przypomina – publikowanego przez emitenta dokumentu informacyjnego nie zatwierdza. Odpowiedzialność za jego treść ponosić ma emitent.

Emitent oferowanych papierów wartościowych, jeśli nie jest jednocześnie emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie podlega obowiązkom informacyjnym właściwym dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – podaje UKNF.

Urząd zwraca także uwagę na ponadprzeciętne ryzyko inwestycyjne papierów wartościowych oferowanych bez prospektu, dając do zrozumienia, że ma na myśli obligacje.

Spółki te (oferujące papiery wartościowe publicznie bez prospektu – red.) mają niższą wiarygodność finansową, a ryzyko braku wystarczającej zdolności do przyszłej obsługi zobowiązań, w tym wykupu papierów wartościowych, jest wysokie. W związku z tym w przypadku niewypłacalności emitenta, inwestorzy powinni brać pod uwagę znaczne ryzyko związane z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków – kończy UKNF.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje