czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Unibep miał wstępnie 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w ub.r.

msd | 04 marca 2022
Według wstępnych danych, zeszłoroczny zysk netto budowlanej grupy wzrósł o 26 proc. r/r do 47 mln zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej stanowił 33,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody Unibepu wzrosły o 1 proc. r/r do ok. 1,7 mld zł, wynika także z przekazanych informacji. Oznacza to, że w samym IV kwartale grupa zaksięgowała ok. 614 mln zł przychodów (513 mln zł rok wcześniej), z czego wykazała ok. 21,8 mln zł zysku netto (8,2 mln zł).

„W ocenie spółki na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności deweloperskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych grupy kapitałowej Unibep - budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze” – wyjaśniono w komunikacie.

Spółka zastrzegła jednocześnie, że jej sprawozdanie za 2021 r. pozostaje w toku czynności rewizji finansowej, a ostateczne wyniki zostaną opublikowane w zaudytowanym raporcie rocznym, zaplanowanym na 7 kwietnia.

W ostatnich dniach Unibep informował o rozwiązaniu dwóch umów warunkowych na realizację prac budowalnych w Białorusi. Spółka przekazała też, że nie prowadzi nie prowadzi żadnych prac budowlanych na terytorium Ukrainy.

Na Catalyst notowane są dwie serie uplasowanych w ubiegłym roku obligacji Unibepu o łącznej wartości 100 mln zł i terminach spłaty przypadających na marzec oraz listopad 2024 r. Papierami jeszcze nigdy nie handlowano, a ich arkusze ofert pozostają zupełnie puste.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst