piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

Unibep zapowiada przedterminowy wykup obligacji

msd | 25 października 2023
W ramach rozliczenia nowej emisji spółka nabyła dwie starsze serie o łącznej wartości nominalnej 54,6 mln zł, a wykup pozostałych 45,5 mln zł zapowiedziała na 16 listopada.

Emitując nowe obligacje o wartości 138 mln zł Unibep jednocześnie nabył w celu umorzenia serie UNI0324 oraz UNI1124, kolejno za 24,7 mln zł oraz 29,8 mln zł. Z ich całkowitym wykupem nie zamierza jednak czekać do przyszłego roku. Spóła chce bowiem skorzystać z przysługującej jej opcji wcześniejszej spłaty.

Przedterminowy wykup nastąpić ma 16 października. Obligatariusze Unibepu otrzymają wówczas kapitał i narosłe odsetki, a w przypadku serii UNI1124 dodatkowo dostaną także 0,2 proc. premii naliczanej od nominału.

W ramach ostatecznie zamkniętej w ubiegłym tygodniu emisji Unibep pozyskał 138 mln zł, zobowiązując się przeznaczyć co najmniej 90 mln zł właśnie na refinansowanie papierów z przyszłorocznymi terminami wykupu. Za trzyletni dług spółka płaci WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. marży, której wysokość podniesiono o 0,8 pkt proc. w stosunku do serii pochodzących z 2021 r. 

Na Catalyst papierami UNI0324 oraz UNI1124 nie handlowano kolejno od lipca i sierpnia tego roku.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst