sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Unibep ze środkami na wykup obligacji wygasających w 2024 r.

msd | 20 października 2023
Po udanym przeprowadzeniu emisji o wartości 138 mln zł spółka zapowiada wykorzystanie części wpływów na wykup lub nabycie w celu umorzenia papierów UNI0324 oraz UNI1124.

W miniony czwartek Unibep definitywnie zamknął emisję nowych papierów dłużnych o wartości 138,04 mln zł. I jak zapowiada, co najmniej 90 mln zł pozyskanych wpływów przeznaczy na spłatę papierów z przyszłorocznymi terminami wykupu. 

Zapadające w marcu i listopadzie 2024 r. papiery UNI0324 oraz UNI1124 warte są po 50 mln zł. Niezależnie od wspominanej przez Unibep możliwości nabycia tych papierów w celu umorzenia, spółce przysługuje też zapisane w warunkach emisji prawo do przedterminowego wykupu. Jego ewentualna realizacja powinna zostać anonsowana nie później niż z wyprzedzeniem 15 dni roboczych. Przy czym, w przypadku dłuższej serii UNI1124 wiązałoby się to z koniecznością zapłaty dodatkowej premii, wynoszącej obecnie 0,2 proc., a po 24 listopada obniżonej do 0,1 proc. 

Uplasowane przez Unibep nowe papiery dłużne mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. marży, której wysokość wzrosła o 0,8 pkt proc. względem pochodzących z 2021 r. serii UNI0324 i UNI1124.

Pierwotnie z nowej emisji Unibep chciał pozyskać 100 mln zł, pozostawiając sobie jednak furtkę do zwiększenia wartości oferty o dodatkowe 40 mln zł. 

Na rynku Catalyst papierami UNI0324 nie handlowano trzech i pół miesiąca, a serią UNI1124 od niecałych dwóch miesięcy.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

 • Kosztowne porządki w Unibepie

  17 listopada 2023
  Przy rosnących przychodach budowlano-deweloperska grupa osiągnęła 12,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży oraz 28,8 mln zł straty operacyjnej w III kwartale wobec zysków przed rokiem. Unibep tłumaczy to istotnie większą zachowawczością w księgowaniu, czego negatywne skutki mogą być widoczne także w wynikach IV kwartału.
  czytaj więcej
 • Październikowa emisja Unibepu już na Catalyst

  26 października 2023
  Spółka wprowadziła do giełdowego obrotu nowe papiery dłużne z 4,3 pkt proc. marży. Jak na razie, nie wzbudziły one jednak zainteresowania kupujących. Chętnych do sprzedaży też zresztą brak.
  czytaj więcej
 • Unibep zapowiada przedterminowy wykup obligacji

  25 października 2023
  W ramach rozliczenia nowej emisji spółka nabyła dwie starsze serie o łącznej wartości nominalnej 54,6 mln zł, a wykup pozostałych 45,5 mln zł zapowiedziała na 16 listopada.
  czytaj więcej
 • Unibep uplasował obligacje warte 138 mln zł

  16 października 2023
  W odpowiedzi na zainteresowanie inwestorów spółka zwiększyła wartość oferty wobec pierwotnie zaplanowanych 100 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst