czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

Uniserv-Piecbud wrócił na Catalyst

msd | 08 sierpnia 2017
Spółka wprowadziła do giełdowego obrotu wyemitowane w kwietniowej bezprospektowej emisji publicznej obligacje serii B na 10 mln zł.

Firma wyspecjalizowana projektowaniu i pracach budowlano-montażowych z obszaru kominów przemysłowych, chłodni kominowych i chłodni wentylatorowych, za trzyletnie papiery płaci WIBOR 3M plus 5,35 pkt proc. marży. Emitentowi przysługuje opcja wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia, najwcześniej jednak po roku od przydziału papierów. Przedterminowy wykup może być dokonywany w dniach płatności odsetek, za co obligatariuszom przysługiwałaby premia (od 1 do 0,5 proc. nominału, zależnie od terminu).

Obligacje zabezpieczone są hipoteką łączną do 12,5 mln zł na dwóch nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym spółki CHK, głównego akcjonariusza emitenta. Biegły wycenił wartość tego zabezpieczenia na 4,95 mln zł. Ponadto, na zabezpieczenie długu ustanowiono także zastaw do 12,5 mln zł na specjalistycznych maszynach budowlanych należących do spółki zależnej emitenta (wartość 6,62 mln zł z wyceny) oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji do 12,5 mln zł w trybie art. 777 kpc.

Warunki emisji debiutujących papierów zawierają szereg typowych kowenantów, w tym zobowiązanie do utrzymywania wskaźników dług netto/kapitał własny i dług netto/EBITDA odpowiednio poniżej 3,0x i 4,0x. Ponadto, spółka nie może wypłacić dywidendy powyżej 50 proc. zysku netto lub dokonać skupu akcji własnych w wysokości przekraczającej 20 proc. wyemitowanych akcji.

Do godz. 10.30 nie handlowano debiutującymi papierami PCB0420. Animator kwotuje je na 100,5/102 proc.

Wtorkowy debiut to dla Uniservu powrót na Catalyst po prawie dwóch latach nieobecności.

Więcej wiadomości o Uniserv-Piecbud S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • GetBack łączy obligacje

  17 sierpnia 2017
  Chodzi o wyemitowane w ramach ofert publicznych serie PP1 i PP2, warte odpowiednio 60 mln zł i 79,3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Spadek bieżącej płynności M.W. Trade

  08 sierpnia 2017
  Na koniec półrocza luka pomiędzy krótkoterminowymi zobowiązaniami a majątkiem obrotowym spółki sięgała 70,3 mln zł. Wskaźnik płynności bieżącej był zaś najniższy od ponad dwóch lat.
  czytaj więcej
 • HB Reavis przedterminowo wykupi jeszcze jedną serię

  07 sierpnia 2017
  Słowacki deweloper zapowiada wcześniejszą spłatę nienotowanych na Catalyst obligacji o wartości 6,6 mln euro.
  czytaj więcej

Emisje