niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Vantage Development wypuścił obligacje na 45,4 mln zł

msd | 24 kwietnia 2019
Deweloper dokonał warunkowego przydziału 3,5-letnich niezabezpieczonych obligacji, za które zapłaci WIBOR 6M plus 4,7 pkt proc. marży. Jednocześnie nabył w celu umorzenia część starszego długu.

Warte 45,37 mln zł papiery dłużne serii T uplasowano w ramach oferty prywatnej. Celu emisji nie ujawniono. Przynajmniej częściowo może być nim refinansowanie, ponieważ równolegle spółka nabyła też w celu umorzenia obligacje serii VTG0520 o nominale 20 mln zł (cała emisja to 65 mln zł). Na razie transakcja ma charakter warunkowy i zostanie rozliczona, gdy dojdzie do ostatecznego rozrachunku nowego długu.

Emisję uplasowano niecałe trzy tygodnie po tym, jak Vantage Development zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży budynku biurowo-usługowego o wartości 29 mln zł netto.

Na Catalyst znajdują się trzy starsze emisje obligacji dewelopera z terminami spłaty w latach 2020-2021. Zależnie od serii, spółka płaci za nie 4,0 oraz 4,4 pkt proc. marży, ale z możliwością wzrostu, gdyby jej akcje wycofano z obrotu (VTG ma już tylko dwóch akcjonariuszy, ale jej akcje formalnie pozostają na GPW, choć obrót nimi jest zawieszony).

Notowane na Catalyst obligacje Vantage Development wyceniane są nieco powyżej nominału. Spółka ma prawo do przedterminowego wykupu każdej z trzech serii.

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje