wtorek, 20 października 2020

Newsroom

Victoria Dom szykuje rekordową emisję obligacji

msd | 09 października 2020
Deweloper chce uplasować papiery dłużne do 50 mln zł, ale zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości oferty o kolejne 10 mln zł.

Oprocentowanie trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii P Victorii Dom równe będzie stopie WIBOR 6M powiększonej o 5-6 pkt proc. marży, której ostateczna wartość zostanie ustalona w procesie subskrypcji. 

Dla Victorii Dom ma to być szanse największa emisja w historii spółki.

Oferta zostanie przeprowadzona bez prospektu i memorandum, co kiedyś nazwalibyśmy po prostu emisją prywatną. 

Docelowo papiery mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są cztery starsze emisje Victorii Dom z terminami spłaty do maja 2023 r. Najdłuższe papiery VID0523 to stałokuponowy dług (7 proc.), który kupujący wycenia na 102,25 proc. nominału (5,96 proc. rentowności), ale przy braku jakichkolwiek ofert sprzedaży.

W lipcu Victoria Dom złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu emisji obligacji wartego do 200 mln zł.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje