wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Victoria Dom uplasowała kolejną emisję prywatną

msd | 19 czerwca 2017
W wartej 5 mln zł niepublicznej ofercie konieczna okazała się 19,5-proc. redukcja zapisów. To druga emisja, którą deweloper uplasował w czerwcu.

Obie emisje przyniosły Victorii Dom 15 mln zł wpływów brutto, a konieczność przeprowadzenia redukcji w obu przypadkach wskazuje, że apetyty inwestorów nie zostały w pełni zaspokojone. Być może uda się to zmienić, gdy spółka wyjdzie na rynek z oczekiwaną od pewnego czasu ofertą publiczną.

Od marca deweloper może plasować obligacje w trybie oferty publicznej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF. Do pierwszej emisji w ramach programu wartego 50 mln zł miało dojść w II kwartale, lecz termin ten może ulec przesunięciu, o czym decydować mają względy formalne. Spółka musiała bowiem zaktualizować prospekt o nowsze dane finansowe. Niezbędny aneks do prospektu, zawierających sprawozdanie za 2016 r., sporządzono 17 maja – wynika z informacji zawartych na stronie oferującego.

Warunki obu nowych emisji prywatnych nie zostały upublicznione, poza tym, że dług nie będzie zabezpieczony, a jego okres spłaty sięgnie do czterech lat. W styczniowej publicznej ofercie memorandowej deweloper oferował 4,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, właśnie za czteroletnie niezabezpieczone papiery. Z wartej do 10,5 mln zł oferty spółka pozyskała wówczas 6,1 mln zł. Aktualnie na Catalyst papiery te wyceniane są na 100,25 proc. nominału, co daje 5,84 proc. rentowności brutto (4,13 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje