wtorek, 07 lipca 2020

Newsroom

Vivid Games aktualizuje strategię na najbliższe lata

msd | 10 czerwca 2020
Znajdujące się w postępowaniu restrukturyzacyjnym bydgoskie studio chce wypuszczać co roku po dwie, trzy gry z segmentu mid-core oraz dużą liczbę tytułów z segmentu casual.

Wśród ogólnych założeń przyjętych w strategii na 2020 r. i następne lata Vivid Games wymienia efektywną produkcję i globalną dystrybucję gier mobilnych, zwiększenie zasięgu gier z zastosowaniem zyskownego marketingu, zwiększenie monetyzacji gier, zwiększenie przychodów spoza platform mobilnych oraz poszukiwanie nowych konceptów gier.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała o osiągnięciu w maju 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,4 mln zł zysku netto. Narastająco po pięciu miesiącach wartości te wynosiły 11,3 mln zł oraz 2 mln zł wobec prognozowanych na cały 2020 r. kolejno 19 mln zł i 3 mln zł. 

– Dobre wyniki to głównie zasługa Real Boxing 2, którego miesięczna sprzedaż w kwietniu i maju wzrosła 10-krotnie w porównaniu do stycznia. Inwestujemy znaczne środki na marketing, zwiększamy również metryki monetyzacyjne. Aktualnie tytuł zarabia ponad 2 mln zł miesięcznie – powiedział Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games, cytowany w komunikacie prasowym.

Od miesiąca wobec Vivid Games toczy się przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym obejmującym wyłącznie niespłacone 5 maja obligacje serii A o wartości 10,5 mln zł. W ramach restrukturyzacji spółka będzie chciała spłacić papiery dłużne w 12 równych kwartalnych ratach. 

Głosowanie obligatariuszy nad układem Vivid Games odbędzie się w trybie pisemnym, z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

W maju pisaliśmy, że spółka spodziewa się przyjęcia i zatwierdzenia układu w trzecim kwartale tego roku. 

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje