czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Vivid Games przedpłaci trzy raty układowe

msd | 05 maja 2021
Jeszcze w tym miesiącu producent gier przekaże obligatariuszom trzecią, czwartą i piątą ratę układową, obejmujące łącznie 25,5 proc. kapitału z obligacji wartych 10,5 mln zł.

Wcześniejszą spłatę trzech rat układowych Vivid Games zamierza przeprowadzić 19 maja. Do inwestorów trafi prawie 2,68 mln zł wartości nominalnej długu plus odsetki. Tym samym, po sześciu miesiącach od uprawomocnienia układu z obligatariuszami, spółka spłaci pięć z 12 zaplanowanych rat, a wierzyciele zostaną rozliczeni w 42,5 proc. (4,46 mln zł kapitału).

Do tej pory bydgoskie studio spłaciło dwie raty układowe – 4 stycznia i przedterminowo 16 lutego.

Jak wskazuje spółka, przyspieszenie kolejnych płatności zasadniczo nie zmieni harmonogramu realizacji pozostałych zobowiązań wobec obligatariuszy.

Zawarty z właścicielami wartych 10,5 mln zł obligacji układ, który uprawomocnił się w listopadzie ubiegłego roku, zakłada całkowitą spłatę długu w 12 kwartalnych ratach, w większości o równej wysokości (11 rat po 8,5 proc. kapitału plus ostatnia na 6,5 proc.). Obok kapitału do obligatariuszy płynąć mają też odsetki na dotychczasowych zasadach, tj. WIBOR 3M plus 6 pkt proc.

Termin spłaty obligacji Vivid Games minął w maju ubiegłego roku. Kilka dni wcześniej, między innymi po nieudanej emisji refinansującej oraz braku porozumienia z dotychczasowymi obligatariuszami, spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania układowego z układem częściowym, obejmującym wyłącznie wierzytelności wynikające z obligacji.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium