czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Vivid Games przyspieszy wypłatę drugiej raty układowej

msd | 01 lutego 2021
Druga z 12 zaplanowanych rat trafi do obligatariuszy 16 lutego, czyli z prawie pięciotygodniowym wyprzedzeniem, wynika za zapowiedzi spółki.

Vivid Games przekaże obligatariuszom zaplanowane 963 tys. zł, lecz pieniądze trafią do wierzycieli 16 lutego zamiast 21 marca.

Jak zastrzega spółka, wcześniejsza wypłata drugiej raty układowej nie powoduje zmiany terminów płatności pozostałych rat.

Na początku stycznia Vivid Games przekazał obligatariuszom 1,29 mln zł tytułem pierwszej raty układowej oraz zaległych odsetek.

W maju ubiegłego roku upłynął termin spłaty wartych 10,5 mln zł obligacji producenta gier. Spółka zawarła z obligatariuszami układ zakładający spłatę papierów w 12 równych cokwartalnych ratach. Płatności kapitałowe powiększane będą także o bieżące odsetki wyliczane na dotychczasowych zasadach (WIBOR 6M plus 6 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje