poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Wałbrzych wprowadził kolejne obligacje na GPW

msd | 23 maja 2023
Za wyemitowane w marcu papiery dłużne dolnośląskie miasto zobowiązało się płacić WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Gmina Miasta Wałbrzych

Więcej wiadomości kategorii Catalyst