piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

WB Electronics wraca na Catalyst

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 30 grudnia 2020
Po kilkutygodniowej przerwie obligacje zbrojeniowej spółki ponownie notowane są na GPW. Tym razem za nowe trzyletnie papiery płaci WIBOR 3M plus 2,56 pkt proc. marży.

Warte 60 mln zł obligacje zostały uplasowane pod koniec października, na kilka dni przed terminem spłaty starszego długu WB Electronics. W istocie, celem nowej emisji było bowiem właśnie refinansowanie papierów WBE1120, które wygasały 3 listopada.

Dla nowych obligacji spółka ponownie ustaliła trzyletni okres spłaty, ale w stosunku do poprzedniej emisji obniżyła wysokość marży z 2,78 do 2,56 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Niemniej, bazowa marża może wzrosnąć o dodatkowe 1,2 pkt proc., jeśli ogólne zadłużenie grupy WB Electronics przekroczy 0,75x.

Zgodnie z warunkami emisji, ustalony na trzy lata okres spłaty papierów WBE1023 ulec może skróceniu na żądanie spółki. W kwietniu i październiku 2022 r. będzie mogła skorzystać z opcji wcześniejszej spłaty (min. 20 proc. emisji), ale w zamian za wypłatę 1 proc. premii dla obligatariuszy.

Zabezpieczeniem wartego 60 mln zł długu jest zastaw rejestrowy do 150 proc. na akcjach spółki zależnej Radmor. WB Electronics posiada 94,9 proc. jej akcji i zgodnie z warunkami emisji musi ten stan co najmniej utrzymać. Wśród wielu innych kowenantów zapisano też na przykład limit wskaźnika dług netto/EBITDA (maks. 3,5x), konieczność utrzymania dodatniego 12-miesięcznego wyniku EBITDA, czy ograniczenie w wypłacie dywidendy (maks. 50 proc. skonsolidowanego zysku).

Na rynku pierwotnym warte 60 mln zł papiery trafiły do portfeli 12 inwestorów instytucjonalnych.

W środę do godz. 13 debiutującymi papierami WBE1023 nie handlowano, ani nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

WB Electronics to spółka stojąca na czele grupy kapitałowej, która jest producentem nowoczesnych technologii dla przemysłu zbrojeniowego.

Więcej wiadomości o WB Electronics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst