niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

WB Electronics zapowiada emisję do 100 mln zł

msd | 26 października 2023
Zbrojeniowa spółka jeszcze raz potwierdziła zamiar przeprowadzenia emisji, z której środki wykorzysta między innymi na refinansowanie wygasających w piątek papierów WBE1023.

WB Electronics zamierza uplasować trzyletnie papiery ze zmiennym kuponem, opartym o WIBOR 3M i marżę, której wysokość ma zostać ustalona podczas budowy księgi popytu. Wartość emisji wyniesie do 100 mln zł, o czym spółka już wcześniej informowała też w sprawozdaniu półrocznym.

Niewykluczone, że większość prac nad emisją spółka ma już jednak za sobą, zważywszy, że wpływy z nowych papierów – wg zapowiedzi – trafić mają między innymi na wykup serii wygasającej w najbliższy piątek.

Obok spłaty wartych 60 mln zł papierów WBE1023, wpływy z nowej emisji miałyby też posłużyć finansowaniu bieżącej działalności zbrojeniowej spółki.

W przyszłości nowy dług WB Electronics trafi do obrotu na Catalyst, skąd papiery WBE1023 zostały już wycofane.

Więcej wiadomości o WB Electronics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje