wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

White Stone Development pozyskał 18 mln zł z kolejnej emisji

ems | 06 lipca 2021
Tym razem deweloper zaoferował obligacje o zmiennym oprocentowaniu i trzyletni okres spłaty. Dwie starsze serie, notowane na Catalyst, mają oprocentowanie stałe.

Szczegółowe warunki emisji WSD na razie nie są znane, wiadomo tylko, że cała emisja warta była 25 mln zł, a zapisy złożyło 61 inwestorów. 141 obligacji objął Michael / Ström Dom Maklerski, który pełnił rolę oferującego.

W lutym deweloper przeprowadził tzw. małą emisję publiczną wartą 11 mln zł, a trzydziestomiesięczne papiery oprocentowane są na 6,6 proc. Na Catalyst notowane są także trzyletnie obligacje z emisji z sierpnia ub.r. Tu wartość emisji wyniosła 25 mln zł, a kupon ustalono na 6 proc.

Na Catalyst obie serie wyceniane są odpowiednio na 6 proc. i 5,6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o White Stone Development Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje