sobota, 27 lutego 2021

Newsroom

Wierzyciele Actiona przyjęli układ

msd | 10 stycznia 2020
Po prawie 3,5 roku od otwarcia wobec spółki postępowania sanacyjnego w końcu udało się przyjąć układ z wierzycielami. Zatwierdzić go musi jeszcze sąd.

W głosowaniu nad układem Actiona udział wzięli wierzyciele z sumą wierzytelności na 352,7 mln zł, z czego za przyjęciem układu oddano głosy z wierzytelności wartych 315,4 mln zł. Wartość wierzytelności, z których oddano głosy przeciwko układowi to 37,2 mln zł, a wierzytelności niebiorące udziału w głosowaniu podliczono na 18,3 mln zł. 

Głosowano wyłącznie nad jedną propozycją układową, pochodzącą od spółki, ale ustaloną w toku negocjacji z kluczowymi wierzycielami. Zgodnie z przyjętym układem, do właściciel wartych 100 mln zł obligacji, których termin spłaty przypadał w lipcu 2017 r., wrócić ma 57,5 proc. należności głównej, w tym częściowo poprzez konwersję długu na nowe akcje.

Do wierzycieli finansowych, w tym obligatariuszy, wrócić ma 40,35 proc. należności głównej w gotówce plus 9,65 proc. poprzez konwersję długu na nowe akcje. Kolejne 7,5 proc. nominału miałoby zaś wrócić na zasadzie dodatkowej raty układowej. Jej rozliczenie mogłoby nastąpić także w formie bezgotówkowej, na przykład jako potrącenie wierzytelności wynikających z emisji obligacji zamiennych.

Kluczowa płatność, czyli 40,35 proc. należności głównej w gotówce, miałaby nastąpić w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu. Być może przyjdzie jeszcze poczekać, ponieważ przyjęty układ zatwierdzić musi sąd. Jego późniejsze uprawomocnienie zależeć będzie natomiast od ewentualnych zażaleń.

Postępowanie sanacyjne Actionu otwarto 1 sierpnia 2016 r., blisko na rok przed upływem terminu wykupu obligacji. Warte 100 mln zł papiery znajdowały się niemal wyłącznie w portfelach inwestorów instytucjonalnych.

Więcej wiadomości o Action S.A. w restrukturyzacji

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje