środa, 11 grudnia 2019

Newsroom

Właściciel Providenta uplasował obligacje detaliczne na 78,1 mln GBP

msd | 10 czerwca 2019
Tylko niewielką część publicznej oferty International Personal Finance, brytyjskiego poręczyciela notowanych na Catalyst obligacji IPF Investments Polska, opłacono gotówką.

IPF uplasował 78,1 mln GBP, z czego 57,4 mln GBP podlegało zamianie starszej serii na nowy dług. Spółka zamieniła w ten sposób wygasające w 2020 r. papiery ze stałym kuponem w wysokości 6,125 proc. rocznie na obligacje zapadające w 2023 r., ale przy oprocentowaniu ustalonym na 7,75 proc. w skali roku.

Pozostałe 20,7 mln GBP wpływów z publicznej oferty obligacji IPF opłacono gotówką. Po potrąceniu 1,2 mln GBP kosztów wpływy netto wyniosą natomiast 19,4 mln GBP.

Nominalna wartość zapadających w maju 2020 r. obligacji IPF, po częściowym rolowaniu, zmalała do 44,1 mln GBP.

Nowe obligacje brytyjskiego IPF mają ratingi Ba3 od agencji Moody’s oraz BB od agencji Fitch.

Notowane na warszawskiej GPW obligacje spółki celowej IPF Investments Polska (IPP0620) warte są 200 mln zł i wygasają w czerwcu 2020 r. Rynek wycenia je na 97,5 proc. nominału, co oznacza 8,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

 • Właściciel Providenta planuje refinansowanie euroobligacji w 2020 r.

  31 października 2019
  Brytyjska grupa pożyczkowa International Personal Finance przekonuje, że zamknięcie spraw podatkowych w Polsce uwolniło ją od znaczącego ryzyka płynności, co pomoże w plasowaniu nowego długu.
  czytaj więcej
 • Fiskus odpuści Providentowi

  24 października 2019
  Skarbówka zakończyła w firmie pożyczkowej kontrolę podatkową za lata 2010-2012, co zakończyło się dopłatą 3,8 mln GBP podatku, ale za lata 2010-2017, co zdejmuje z Providenta jedno z istotnych ryzyk, jakie nad nim ciążyło.
  czytaj więcej
 • Spadek płynności właściciela Providenta

  31 lipca 2019
  Niższa rentowność, wyraźnie niższe przepływy operacyjne, wzrost krótkoterminowego zadłużenia, czy wciąż nierozwiązana kwestia podatków w Polsce, a także rosnąca presja regulacyjna – to wszystko tematy, z którymi musi mierzyć się International Personal Finance, właściciel polskiego Providenta.
  czytaj więcej
 • Właściciel Providenta poczeka z oceną proponowanych regulacji

  28 czerwca 2019
  International Personal Finance informuje inwestorów o nagłym zwrocie w pracach nad tzw. ustawą antylichwiarską i zapowiada aktywne uczestnictwo w dyskusji nad jej ostatecznym kształtem. Z oceną ewentualnego wpływu na swoją sytuację finansową jednak się jeszcze wstrzymuje.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje