piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Właściciel Providenta uplasował obligacje detaliczne na 78,1 mln GBP

msd | 10 czerwca 2019
Tylko niewielką część publicznej oferty International Personal Finance, brytyjskiego poręczyciela notowanych na Catalyst obligacji IPF Investments Polska, opłacono gotówką.

IPF uplasował 78,1 mln GBP, z czego 57,4 mln GBP podlegało zamianie starszej serii na nowy dług. Spółka zamieniła w ten sposób wygasające w 2020 r. papiery ze stałym kuponem w wysokości 6,125 proc. rocznie na obligacje zapadające w 2023 r., ale przy oprocentowaniu ustalonym na 7,75 proc. w skali roku.

Pozostałe 20,7 mln GBP wpływów z publicznej oferty obligacji IPF opłacono gotówką. Po potrąceniu 1,2 mln GBP kosztów wpływy netto wyniosą natomiast 19,4 mln GBP.

Nominalna wartość zapadających w maju 2020 r. obligacji IPF, po częściowym rolowaniu, zmalała do 44,1 mln GBP.

Nowe obligacje brytyjskiego IPF mają ratingi Ba3 od agencji Moody’s oraz BB od agencji Fitch.

Notowane na warszawskiej GPW obligacje spółki celowej IPF Investments Polska (IPP0620) warte są 200 mln zł i wygasają w czerwcu 2020 r. Rynek wycenia je na 97,5 proc. nominału, co oznacza 8,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

 • Spadek płynności właściciela Providenta

  31 lipca 2019
  Niższa rentowność, wyraźnie niższe przepływy operacyjne, wzrost krótkoterminowego zadłużenia, czy wciąż nierozwiązana kwestia podatków w Polsce, a także rosnąca presja regulacyjna – to wszystko tematy, z którymi musi mierzyć się International Personal Finance, właściciel polskiego Providenta.
  czytaj więcej
 • Właściciel Providenta poczeka z oceną proponowanych regulacji

  28 czerwca 2019
  International Personal Finance informuje inwestorów o nagłym zwrocie w pracach nad tzw. ustawą antylichwiarską i zapowiada aktywne uczestnictwo w dyskusji nad jej ostatecznym kształtem. Z oceną ewentualnego wpływu na swoją sytuację finansową jednak się jeszcze wstrzymuje.
  czytaj więcej
 • PZIP straszy krachem na rynku obligacji

  26 czerwca 2019
  Zdaniem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych rządowe – nagłe – zmiany w projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej doprowadzą do „krachu na rynku obligacji przedsiębiorstw pożyczkowych i dotkliwych straty dla inwestorów na rynku kapitałowym”.
  czytaj więcej
 • Właściciel Providenta emituje obligacje dla detalicznych inwestorów

  17 maja 2019
  Brytyjska spółka International Personal Finance, poręczyciel notowanych na Catalyst obligacji IPF Investments Polska, ruszył w Wielkiej Brytanii z emisją 4,5-letniego długu w GBP.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje