poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Właściciele papierów Kani żądają zwołania zgromadzenia obligatariuszy

msd | 19 czerwca 2019
W związku z naruszeniem warunków emisji Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN oraz inne fundusze inwestycyjne żądają zwołania zgromadzenia obligatariuszy dla wartych 85,4 mln zł papierów serii H. Może chodzić o próbę zaspokojenia z majątku Henryka Kani.

Do spółki wpłynęło żądanie zwołania zgromadzenia obligatariuszy papierów KAN0321 od Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, który posiada obligacje warte nominalnie 40,79 mln zł. Podobne żądania złożyły też wcześniej Noble Fund Oszczędnościowy (0,7 mln zł), Open Finance Surowcowy FIZ (0,2 mln zł), a także UniKorona Dochodowy (2,6 mln zł).

Spółka nie wskazuje, o jakie naruszenie warunków emisji może chodzić. Może ich być zresztą kilka, jak choćby złożenie wniosku o restrukturyzację, czy wymagalność innych zobowiązań. 

Właściciele papierów KAN0321 (oraz KA10321) do postawienia długu w stan wymagalności potrzebują właśnie zgody zgromadzenia obligatariuszy. I taki najpewniej cel przyświeca funduszom, które żądają zwołania zgromadzenia.

Wymagalność obligacji mogłaby z kolei dać ich właścicielom prawo do równoległej próby zaspokojenia u poręczyciela długu – Henryka Kani. Jak pisaliśmy przed tygodniem, obligacje KAN0321 oraz KA10321 o łącznej wartości 100,9 mln zł są wprawdzie wierzytelnościami układowymi, ale to nie stoi na przeszkodzie, aby wierzyciele podejmowali działania w kierunku zaspokojenia swoich roszczeń u poręczyciela. Ten bowiem w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego nie jest chroniony przed prowadzeniem egzekucji. 

Poręczeniem nie zostały natomiast zabezpieczone obligacje KAN0619 na 50 mln zł, w przypadku których wierzycielom pozostaje tylko liczyć na zaspokojenie w ramach układu.

Papiery KAN0619 już wycofano z obrotu na GPW, ponieważ miały one wygasać 24 czerwca. Obligacje KAN0321 oraz KA10321 wyceniane są natomiast poniżej jednej piątej nominału. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje