czwartek, 25 lutego 2021

Newsroom

WSA uchylił decyzję nadzoru o cofnięciu licencji dla Lartiq TFI

msd | 03 listopada 2020
Orzeczenie o uchyleniu sankcji administracyjnych nałożonych na Lartiq (d. Trigon) nie jest jeszcze prawomocne. Komisja Nadzoru Finansowego na razie nie komentuje sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wydaną w listopadzie ubiegłego roku decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia dla Lartiq TFI oraz nałożenie na spółkę kary pieniężnej. Na razie nie opublikowano jeszcze uzasadnienia wryoku, znane jest tylko ogólne rozstrzygnięcie WSA, do tego zanonimzowane. Nie ma jednak wątpliwości, co do tego, że orzeczenie dotyczy sprawy byłego Trigona, którego pogrążyła współpraca z GetBackiem.

- Na tym etapie nie komentujemy sprawy, czekamy na uzasadnienie wyroku. Po zapoznaniu się z nim podejmiemy decyzję ws. dalszych kroków – poinformował nas w poniedziałek Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Orzeczenie WSA na razie nie jest prawomocne. Może ono, i najpewniej będzie, podlegać jeszcze zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W listopadzie 2019 r. KNF cofnęła Lartiq TFI zezwolenie na wykonywanie działalności oraz nałożyła na Towarzystwo 5 mln zł kary pieniężnej. Nadzorca stwierdził bowiem szereg naruszeń przy zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w tym funduszami wierzytelności. W komunikacie informującym o decyzji nadzorcy nazwa GetBacku wprawdzie nie padła, ale z treści jasno wynikało, że chodzi przede wszystkim o współpracę TFI z windykatorem. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje