sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

WSA uchylił decyzję o nałożeniu przez KNF kary na Leszka Czarneckiego

msd | 22 sierpnia 2023
Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok uchylający decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu 20 mln zł kary na Leszka Czarneckiego za niedochowanie zobowiązania inwestorskiego wobec Getin Noble Banku. Nadzorca zapowiada jednak złożenie skargi kasacyjnej.

Uchylona przez WSA kara dotyczy złożonego w 2011 r. przez Leszka Czarneckiego zobowiązania do zapewniania GNB odpowiedniej płynności i adekwatności kapitałowej. Mimo pogarszającej się sytuacji banku, biznesmen nie wywiązał się z deklaracji wobec KNF, za co we wrześniu ubiegłego roku nadzorca nałożył na niego 20 mln zł kary pieniężnej. Teraz pieniądze będzie musiał jednak zwrócić.

„Przed chwilą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę pieniężną nałożoną przez KNF na L. Czarneckiego za rzekomy brak dofinansowania Getin Noble Bank. KNF musi zwrócić 20 milionów złotych wpłaconej kary plus 3 miliony odsetek. Sąd stwierdził, że nałożenie kary zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i Konstytucji” – poinformował we wtorek Roman Giertych, adwokat Leszka Czarneckiego.

Sama KNF broni podjętej w ubiegłym roku decyzji, przypominając, że Getin Noble Bank musiał zostać poddany przymusowej restrukturyzacji, do czego – jak podano – przyczyniły się zaniechania Leszka Czarneckiego.

Według zapowiedzi, KNF złoży skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pod koniec września ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, co wiązało się między innymi z umorzeniem kilkunastu serii jego podporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej sięgającej 705,7 mln zł.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo